Telenor og Telia melder om feil som berører mobil- og bredbåndstjenester i Trøndelag

Det arbeides med utbedring av feilen. 

Telenor melder at utfallet blant annet medfører: 

  • Grong kommune: 11 av 11 basestasjoner ute
  • Snåsa kommune: 11 av 11 basestasjoner ute
  • Lierne kommune: 7 av 10 basestasjoner ute
  • flere andre kommuner i Trøndelag har 1-2 basestasjoner ut   


Telenor har redusert dekning fra Namsskogan og ned til Skjærkerfjella. Telia melder om utfall i de samme områdene som Telenor. Utfallet påvirker et stort areal i Grong og Snåsa kommune. Det er dårlig dekning langs E6 mellom Snåsa til Trones. 

Ved behov for nødvendig og akutt behov for hjelp, kan man ringe via tilgang til Wi-Fi.  Her må man sette opp telefonen med Wi-Fi-anrop og kan da bruke telefonen som normalt.  Alternativ kan man møte opp på opprettede innbyggerpunkter, bl.a. ved Harran oppvekstsenter, kommunehuset v/ Servicekontoret og legekontoret.  Videre kan våre innbyggere gjøre et forsøke på finne andre måter å nå ulike tjenester på, f.eks. via sosiale medier.

Vi har kontakt med Telenor og de har høyeste prioritet for utbedring av feilen.