Tilfluktsrom, jodtabletter og egenberedskap

Tilfluktsrom, jodtabletter og egenberedskap

Grong kommune får på bakgrunn av krigen i Ukraina en del spørsmål fra innbyggerne om tilfluktsrom og jodtabletter. Først og fremst er det viktig å si at Norge ikke er i en situasjon som tilsier behov for hverken tilfluktsrom eller jodtabletter per nå. Men samtidig er det bra at innbyggerne skaffer seg informasjon om disse forholdene. 

Tilfluktsrom

Grong kommune har ingen offentlige tilfluktsrom.
Sivilforvaret har en oversikt over tilfluksrom i Norge. se link https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/ Der kan du gå videre på et interaktivt kart og ser da at Namsos er nærmeste sted som har offentlige tilfluktsrom. Link til oversikt over tilfluktsrom i Namsos: https://kart.dsb.no/share/f1f51e6fb940.

Jodtabletter

Det er enkelte spørsmål knyttet til behov for å ta jodtabletter. Det er svært lite sannsynlig at det blir behov for å ta jodtabletter i Norge. Om det allikevel skulle bli behov for å ta jodtabletter , vil det gå ut beskjed om dette fra sentrale myndigheter.  Grong kommune har beredskapslager som dekker de prioriterte deler av befolkningen. Disse vil bli distribuert ut ved behov- og informasjon om hvordan distribusjon skjer kommer da. Jodtabletter er også anbefalt som en del av egenberedskap (se under).  

Generelle råd om egenberedskap

På generelt grunnlag er det bra å tenke gjennom egenberedskapen i hjemmet. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gode råd for hva alle husstander bør ha tilgjengelig. Disse rådene finner du her: https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/beredskap-i-hjemmet/

Til toppen