Tilkallingsvikar Grong voksenopplæring skoleåret 2023/2024

Ved Grong voksenopplæring er det jevnlig behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. Skolen søker nå etter flere personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer.

For å stå på vikarlister ber vi om:

  • Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, der det også må komme fram at man ønsker å være tilkallingsvikar ved Grong voksenopplæring.
     
  • Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne beregne riktig lønn og ansiennitet.
     
  • Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. Voksenopplæringa kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle inn bekreftelse på formål.

Søk stilling

Tilsetting skjer på de vilkårene som framgår i gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Søknader vurderes fortløpende, og kan sendes inn gjennom skoleåret. Spørsmål kan rettes til konstituert rektor ved Grong voksenopplæring, Randi Aarmo Estil tlf. 48121860.