Tilskudd for sommerjobb for ungdom sommeren 2023

Tilskudd for sommerjobb for ungdom sommeren 2023

Trøndelag fylkeskommune fortsetter praksis fra siste tre år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2023. Fylkeskommunen lyser ut 2,1 mill. kr i form av 300 tilskudd à 7.000 kr til sommerjobber for ungdom i alderen 15-20 år. Som tidligere år er det kommunene som søker om tilskudd, på vegne av lokale bedrifter eller egne kommunale enheter.

Søknadsfrist: 25. april 2023.

Informasjon om tilskuddet

Les om retningslinjene på nettsiden til fylkeskommunen.

Hvordan søke?

Grong kommune kan søke på inntil 10 tilskudd (kr 7.000 per tilskudd), inkludert tilskudd til private bedrifter.
Søknad sendes til Grong kommune, e-post: postmottak@grong.kommune.no   

Til toppen