Aktuelt

Tilskudd til å ta inn ungdom til sommerjobb

Det er etablert to ordninger for tilskudd til å ta inn ungdom til sommerjobb. Målet er at det skal etableres flere sommerjobber for ungdom.  
Den ene er etablert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Sparebank1 SMN.
I tillegg har Sparebank1 SMN etablert en egen ordning. Det er meningen at en kun kan få ett tilskudd pr. ungdom, men det kan søkes på begge ordningene hvis en ønsker å ta inn mange ungdommer.  
 

Ordningen fra Trøndelag fylke/SMN

Her skal bedriftene sende en søknad til Grong kommune med ønske om antall ungdommer, oppgi antall uker pr sommerjobb samt gi en beskrivelse av type arbeid. Fylket ønsker at ungdommene skal få et godt innblikk i bedriftene de arbeider i, ikke bare klippe gress eller lignende.  Kommunen samler opp og søker fylket om tilskudd. Det er en kvote på 15 sommerjobber pr. kommune.  Grong kommune kan også selv søke om tilskudd til å ta inn ungdommer i denne ordningen. 

Vilkår:

Aldersgruppe mellom 15 og 19 år. Sommerjobbene skal ha varighet på minst tre uker og skal avvikles i perioden juni/juli/august. Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. ei ukelønn. Resten må arbeidsgiverne dekke selv. Bedriftene må selv ha formelt arbeidsgiveransvar, inngå arbeidsavtale og stå for lønnsutbetaling, forsikring og oppfølging. Det skal lønnes etter tariff.  Utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobbene er avsluttet, kommunen har sendt rapport til fylkeskommunen og pengene derfra er mottatt. 

Send en epost til postmottak@grong.kommune.no  med oppsett over hvor mange sommerjobber bedriften ønsker å tilby, og for hvilken tre-ukersperiode det vil være. Beskriv også arbeidsoppgavene og hvordan bedriften legger til rette for at ungdommene får innblikk i arbeidshverdagen, ut over enkle rutiner. Vi tar forbehold om at kommunen faktisk oppnår nødvendig tilskudd fra fylkeskommunen.

Søknadsfrist: 8.juni til Grong kommune, som har frist til 10. juni for å søke videre til fylket.
Hvis det er mange som søker, så vil de som legger opp til at ungdommene får godt innsyn i bedriften bli foretrukket. Ut over dette vil det være kun en pr. bedrift og til slutt loddtrekning. Hvis det er få som søker, så vil en bedrift kunne få med flere, så det er bare å søke ut fra bedriftens behov 

Ordningen fra Sparebank1SMN.

Denne ordningen er kun for private bedrifter. Her søker bedriftene direkte til Sparebanken. Aldersgruppen er 17 – 25 år.  Bedriften skal ikke ha permitterte, det skal ikke være jobber som allerede er utlyst eller avtalt. Tilskuddet skal være for å skape nye og flere sommerjobber. Tilskudd er også her 7.000,- pr. ungdom, varigheten på jobben må være minst 3 uker og bedriften har ansvaret for lønn, arbeidskontrakt mm. 

Søknadsfrist 10. juni. 
Gå til søknadsskjema og mer informasjon

 

Oppfordrer alle bedrifter til å vurdere om de kan ta inn ungdom til sommerjobb og søke om støtte fra en av disse ordningene. 

Til toppen