TV-aksjonen 2023 - Åpen skole ved GBU tirsdag 24. oktober kl. 10:00 - 13:00

Elever og ansatte inviterer til åpen skole tirsdag 24. oktober, kl. 10:00 - 13:00.

Klasserommene er åpne og vi ønsker familie, slekt, venner og andre Grongninger velkomne.

1 - 4. trinn ønsker velkommen med en minikonsert kl. 10.00 utenfor barneskolen.

Vi selger egenproduserte varer, kaffe og kaker til inntekt for årets TV-aksjon. 
Bli med på årets viktigste dugnad sammen med oss.

Vi har vipps.

Hilsen elever og ansatte på GBU