Aktuelt

Utlysning av stimuleringstilskudd - Indre Namdal veterinærdistrikt

Stortinget har bevilget stimuleringstilskudd som skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Indre Namdal veterinærdistrikt består av kommunene Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan, der Grong er vertskommune for ordningen.

Tilskudd til veterinærtjenester i Indre Namdal veterinærdistrikt skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Søknadsfrist: 1. februar 2021

Søknad sendes pr e-post til: elisabeth.vollmo.bjorhusdal@grong.kommune.no

Merk e-posten "Søknad om stimuleringsmidler".

Hvem kan søke?

Alle foretak som tilbyr veterinærtjenester, samt privatpraktiserende veterinærer i distriktet.

Hva kan stimuleringstilskuddet brukes til?

Aktuelle stimuleringstiltak kan blant annet være etableringsstøtte og driftsstøtte. Også andre stimuleringstiltak kan vurderes.

I søknaden må det beskrives hvilke(t) tiltak stimuleringstilskuddet skal brukes til. Søker må også redegjøre for hvordan tiltaket/tiltakene vil bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Til toppen