Valgresultat fra kommunestyrevalget 2023

Valgstyret har godkjent valgresultatet på Grong.

Stemmefordeling i nytt kommunestyre

Totalt 17 medlemmer, og fordeles slik:

  • Senterpartiet: 8 
  • Arbeiderpartiet: 6 
  • Høyre: 2 
  • SV - Sosialistisk venstreparti: 1

Nytt kommunestyre blir konstituert 5. oktober.

Tabell med oversikt navn og partitilhørighet