Aktuelt

Vedlikeholdsarbeider blir gjennomført på FV7040 Skottleiken/Brurabenken i perioden 7 -20.oktober 2021.

Trøndelag fylkeskommune informerer om at det vil pågå vedlikeholdsarbeider på FV7040 ved Skottleiken/Brurabenken i perioden 7 - 20.oktober 2021.

Vegarbeider som vil bli utført:

  • Utbedring av utfall/ras i vegskråning
  • Forsterkningsarbeider
  • Grøfting/stikkrenne/ov-kum
  • Asfaltarbeider
  • Rekkverk

Vegen vil bli stengt i perioden 11-15.oktober.

Vegen stenges mandag 11.oktober kl.0800 og frem til fredag 15.oktober kl.1500.

Øvrige dager i vedlikeholdsperioden må det påregnes redusert fremkommelighet.

Vedlikeholdsarbeidene utføres av Veidekke Industri AS .

Stedsansvarlig: Kåre Egil Kjøglum mobtlf. 99248381

Kontraktleder: Jørgen Wallum Rosendal mobtlf. 99217288

Til toppen