Ansattoversikt


Administrasjonen - Administrativ ledelse

Ansatte i avdelingen Administrativ ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 916 08 290 916 08 290 svein.helland@grong.kommune.no
Svein  Helland
Personalsjef 916 86 453 916 86 453 tore.kirkedam@grong.kommune.no
Kommunalsjef for helse, omsorg og velferd 74 31 22 21 hakon.kolstrom@grong.kommune.no
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek 74 31 21 60 975 91 045 stig.moum@grong.kommune.no
Kommunalsjef for oppvekst og barnevern 74 31 21 04 952 46 910 bjarne.myrvang@grong.kommune.no

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 74 31 22 12 elin.fornes@grong.kommune.no

Helse og omsorg - Fysikalske

Ansatte i avdelingen Fysikalske
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hørselskontakt 74 31 22 16
Sykepleier/rådgiver rehabilitering 74 31 22 32 evy.estil@grong.kommune.no
Synskontakt ved sykeheimen 74 31 22 22
Fysioterapeut/koordinator for rehabilitering 74 31 22 42 berta.loeng@grong.kommune.no
Privat fysioterapaut 467 66 444 467 66 444 bente.storli@grong.kommune.no
Fysioterapeut 74 31 22 43 907 16 817 bjorn.vist@grong.kommune.no

Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder helsestasjon for eldre og sykepleier 74 31 22 17 991 69 780
Helsesøster 74 31 22 20 silje.kjelbergnes@grong.kommune.no
Helsesøster 74 31 22 17 ida.uldal@grong.kommune.no
Jordmor 74 31 22 20

Helse og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende pleie- og omsorgsleder 74 31 22 31 marit.aarlie@grong.kommune.no
Koordinator dialyse 74 31 22 46
Pleie- og omsorgsleder 74 31 22 30 416 70 246 eyvind.gartland@grong.kommune.no
Avdelingssykepleier institusjon 74 31 22 29 ann-mari.linmo@grong.kommune.no
Avdelingssykepleier hjemmebasert / Kreftsykepleier 74 31 22 15 977 21 739 silje.nordal@grong.kommune.no

Helse og omsorg - Miljøarbeidertjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøarbeidertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 31 22 18 954 73 979 bente.fiskum@grong.kommune.no
Assisterende avdelingleder og fagleder 954 37 514 elen.leksas@grong.kommune.no
Fagansvarlig/koordinator 907 14 184 907 14 184 anne.lovas@grong.kommune.no

Kultur og bibliotek

Ansatte i avdelingen Kultur og bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 74312135/47607972 magnus.vestvik@grong.kommune.no

Miljø, natur og næring

Ansatte i avdelingen Miljø, natur og næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljørådgiver 74 31 21 58 brit-agnes.buvarp@grong.kommune.no
Rådgiver næring 74 31 21 61 472 60 882 inger.helland@grong.kommune.no

Namdal brann og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Namdal brann og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 74 31 21 94 907 55 079 svein.finseth@grong.kommune.no
Varabrannsjef 74 31 21 93 913 68 500 geir.freland@grong.kommune.no

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent/sosialkonsulent 55 55 33 33 monica.jamt@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Ansatte ved barnevern

Ansatte i avdelingen Ansatte ved barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT trine.gartland@grong.kommune.no
Barnevernsleder 481 46 185 481 46 185

Oppvekst og familie - Grong opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Grong opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver / avdelingleder voksen 932 85 546 932 85 546 siv.seem.holmen@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Musikk- og kulturskole

Ansatte i avdelingen Musikk- og kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor musikk- og kulturskolen 993 13 561 993 13 561 kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager

Ansatte i avdelingen Skoler og barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Ekker og Rønningen barnehager 952 76 196 952 76 196 ingri.gartland@grong.kommune.no
Rektor Harran oppvekstsenter avd. skole 74 33 08 30 977 85 366 odd.magne.lund@grong.kommune.no
Rektor Grong barne- og ungdomsskole 74 33 08 03 aslaug.pettersen@grong.kommune.no
Styrer/nestleder Bergsmo og Harran barnehager 74 33 08 25 412 89 587 monika.sether@grong.kommune.no

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Ekker barneahge

Ansatte i avdelingen Ekker barneahge
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 46 845
951 46 963

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Rønningen barnehage

Ansatte i avdelingen Rønningen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
952 76 054
952 73 851
952 73 869

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74312103/91873155 918 73 155 skjalg.akeroy@grong.kommune.no
Skjalg Åkerøy

Teknisk seksjon

Ansatte i avdelingen Teknisk seksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder kommunalteknikk 74312153/90121336 kjell.brauten@grong.kommune.no

Teknisk seksjon - Driftspersonell

Ansatte i avdelingen Driftspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør vann/avløp 918 86 453 torbjorn.gasbakk@grong.kommune.no
Driftsoperatør vann/avløp 906 39 881 kyrre.helstad@grong.kommune.no
Fagarbeider veg 412 51 202