Råd og informasjon om koronavirus - Grong kommune

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.

Gå til oversikten over våre artikler angående koronaviruset

Ansattsøk

Ansattoversikt


Pleie og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende pleie- og omsorgsleder 948 34 650 948 34 650
Koordinator dialyse 905 72 041 905 72 041
Hørselskontakt 971 12 035
Sekretær 905 23 468 905 23 468
Demenskoordinator 948 01 296 948 01 296
Synskontakt ved sykeheimen 948 03 158 948 03 158
Kjøkkenet ved Grong helsetun 907 33 267 907 33 267
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
Avdeling 971 12 035 971 12 035
Avdelingsykepleier hjemmebasert omsorg 414 37 872 414 37 872
Avdelingssykepleier institusjon 958 12 301 958 12 301
Kreftsykepleier 909 82 665 909 82 665
Til toppen