Betalingssatster - Barnehage og SFO

 

Foreldrebetaling i barnehage

Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020)
Tilbud Pris kr. Matpenger Enhet
100% plass 3.135,- 210,- Pr. mnd.
80% plass 2.670,- 170,- Pr. mnd.
60% plass 2.160,- 110,- Pr. mnd.
40% plass 1.550,- 90,- Pr. mnd.
Dagsats for enkeltdager 320,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken

SFO - Harran og GBU

SFO - Bergsmo

SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020
SFO - Betalingssatser (Oppdatert 02.01.2020)
Plass Kr. Enhet
100% 2.360,.- Pr. mnd.
80% 2.150,- Pr. mnd.
60% 1.740,- Pr. mnd.
40% 1.260,- Pr. mnd.
Ettermiddagstilbud 1.890,- Pr. mnd.
Korttidstilbud 705,- Pr. mnd.
Dagsats enkeltdager 220,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
Publisert av Anders Heia. Sist endret 23.01.2018