Gebyrer og betalingssatser - Liste over alle avgifter og gebyrer

Barnehage, SFO og kulturskole

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019) Satser er gjeldende fra januar 2019
  Betalingssatser SFO (Oppdatert 07.01.2019)
  PlassKr. 
  100%2.289,-Pr. mnd.
  80%2.088,-Pr. mnd.
  60%1.686,-Pr. mnd.
  40%1.225,-Pr. mnd.
  Ettermiddagstilbud1.831,-Pr. mnd.
  Korttidstilbud685,-Pr. mnd.
  Dagsats enkeltdager216,-Pr. dag
  Dagsats i skoleferier216,-Pr. dag
  For sein henting210,-Pr. gang (over 10 min.)
  Søskenmoderasjon30 %1 søsken
  Søskenmoderasjon50 %2 eller flere søsken
 • Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019) Satser er gjeldende fra januar 2019.
  Foreldrebetaling barnehager (Oppdatert 7. januar 2019)
  TilbudKr. (fra 01.01.2019)Kr (fra 01.08.2019)Matpenger
  100% plass2.990,-3.040,-210,-
  80% plass2.591,-2.591,-170,-
  60% plass2.094,-2.094,-110,-
  40% plass1.502,-1.502,-90,-
  Dagsats for enkeltdager313,-313,-
  For sein henting (over 10 min.)210,-
 • Betalingssatser kulturskole Moderasjon for deltakelse på to tilbud: 40% reduksjon på fullprissats
  Priser pr. august 2018
  Betalingssatser kulturskole
  TilbudPris pr. årAnnet
  InstrumentopplæringKr. 3.425,-
  MusikkmoroKr. 2.570,-
  MusikkbarnehageKr. 1.798,-
  HobbyaktivitetskursKr. 1.260,-10 kvelder
  DansKr. 500,- (400 ved flere tilbud)6 kvelder
  Søskenmoderasjon alle tilbud:
  1. søsken30% moderasjon
  2. søsken50% moderasjon

Helse og omsorg

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

  Satser gjeldende for 2019.
  Betalingssatser - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 7. januar 2019)
   Pris pr. time 
  Under 2 GKr. 97,-
  Mellom 2 og 3 GKr. 129,-
  Mellom 3 og 4 GKr. 155,-
  Mellom 4 og 5 GKr. 210,-
  Over 5 GKr. 240,-
 • Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019) Satser gjeldende for 2019
  Grong frivillighetssentral står for utkjøringen
  Matombringing for hjemmeboende (Oppdatert 7. januar 2019)
  ValgalternativPrisKommentar
  Middag, hel/halv porsjonKr. 75,-
  Tørrmat (frokost/kveldsmat)Kr. 70,-
 • Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019) Satser for 2019
  Trygghetsalarm (Oppdatert 7. januar 2019)
  Månedsleie
  Kr. 295,-

Byggesak, kart og oppmåling

  [Tilbake til toppen av siden]

 • 9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019) Alle gebyrer er unntatt merverdiavgift (mva.)

  Til pkt. 9.6.1 b): Som arealkrevende formål er følgende formål definert: golfbane, skytebane/skytefelt, alpinanlegg, skistadion m/tilhørende løypenett, områder for råstoffutvinning, samt større natur- og friluftsområder.
  9.6.1 - Gebyrer etter planområdets areal, Pbl 12.5 - §12.7 (Oppdatert 7. januar 2019)
  TypeBeløp 
  a) Areal inntil 4 daaKr. 21.850,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daaKr. 1.560,-
  Tillegg pr. påbegynt daa over 40 daaKr. 520,-
  b) Spesielt arealkrevende formål* inntil 50daaKr. 36.400,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daaKr. 3.120,-
  Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 100 daaKr. 1.040,-
  c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheterKr. 27.050,-
  Tillegg pr. enhet over 10 enheter, inntil 40 enheterKr. 1.560,-
  Tillegg pr. enhet over 40 enheterKr. 520,-
 • 9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019) Bruksareal som inngår i planen. Maks tillatt utnytting legges til grunn.
  Alle gebyrer unntatt merverdiavgift (mva.)
  9.6.2 - Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal (Oppdatert 7. januar 2019)
   Beløp i kr. 
  Planlagt bebyggelse pr. påbegynt 100 m2 BRA inntil 10 000 m2Kr. 260,-
  Pr. påbegynt 100 m2 BRA over 10 000 m2Kr. 160,-
 • Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019) Gebyrer etter matrikkelloven er mva. fritt.
  Gebyr etter matrikkelloven § 33-1 (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kap. i regultativetHvaPris
  6.1.1Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0 - 500 m2Kr. 7.355,-
  Areal fra 500 m2 - 2000 m2Kr. 14.305.-
  Areal over 2001 m2 belastet kr. 13.750,- pluss et tillegg på pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.2Matrikulering av eksisterende umatriklert grunn
  Areal fra 0 – 2000 m2Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.3Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  Areal fra 0 – 50 m2Kr. 7.355,-
  Areal fra 51 – 250 m2Kr. 9.590,-
  Areal fra 251 – 2000 m2Kr. 14.305,-
  Areal over 2001 m2 belastes kr. 13.750,- pluss ett tillegg pr. daa over 2001 m2Kr. 1.210,- pr. daa
  6.1.4Oppretting av anleggseiendom
  Volum fra 0 – 2000 m3Kr. 14.305,-
  Volum over 2001 m3 belastes kr. 13.750,- pluss ett til pr. påbegynte 1000m3 over 2001 m3Kr. 1.210,- pr. 1000 m3
  6.1.5Registrering av jordsameie
  Gebyr faktureres etter medgått tid.Kr. 800,- pr. time.
  MinstegebyrKr. 4.010,-
  6.1.6Oppmålingsforretning av punktfeste
  Oppmålingsforretning over punktfesteKr. 6.020,-
  For bebygd og kartlagt punktfeste uten markarbeid beregnes 50 % av ovenstående gebyrKr. 3.010,-
  6.1.7Oppmålingsforretning over større sammenhengende areal
  Gebyr etter medgått tidKr. 800,- pr. time
  MinstegebyrKr. 6.020,-
  6.2 og 6.3Gebyrene for kap. 6.2 og 6.3 er uegnet å sammenstille i en tabell.
  For å lese mer om disse gebyrene, klikk på linken Gebyrer kap. 6.2 og 6.3.
 • Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019). For mer informasjon og detaljer rundt regelverket - kontakt kommunen.
  Grensejustering og arealoverføring (oppdatert 14.2.2019).
  Grensejustering og arealoverføringArealKr
  Grensejustering:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 0-250 m24810,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 251-500 m27210,-
  AnleggseiendomFra 0-250 m34810,-
  AnleggseiendomFra 250-1000 m37210,-
  Arealoverføring:
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 0-250 m26020,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieFra 251-500 m27350,-
  Grunneiendom, festegrunn, jordsameieOver 500 m2:7070,- + 1210,- pr påbegynt 500 m2

Kommunale avgifter

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019) Årsgebyr for vann og avløp består av to deler:
  a-Fastgebyr (abonnementsgebyr)
  b-Variabel del (forbruksgebyr)
  25% mva. i tillegg på alle satser
  Vann og avløp - Årsgebyr og engangsgebyr (Oppdatert 7. januar 2019)
   Type kostnadVannAvløp
  1.1Engangsgebyr vann og avløp
  Pris pr. abonnementKr. 1.000,-Kr. 1.000,-
  1.2Årsgebyr vann og avløp
  Består av to deler. A - Fastgebyr og B - Variabel del
  1.2.1A - Fastgebyr
  VannAvløp
  Bolig/NæringKr. 1.164,-Kr. 1.714,-
  1.2.2B - Variabel del
  Forbruksgebyr avhenger om du har vannmåler eller benytter den gamle metoden for stipulert forbruk
  1.2.2.1Forbruksgebyr - Vannmåler som grunnlag:VannAvløp
  Enhetspris pr. m3Kr. 8,15Kr. 15,13
  Årsleie av vannmåler:
  - Inntil 25 millimeterKr. 280,-
  - 26 - 50 millimeterKr. 421,-
  - Over 50 millimeterKr. 700,-
  1.2.2.2Forbruksgebyr - Gamle metoden med stipulert forbruk:VannAvløp
  Sats 1 - inntil 150 m2 bruksarealKr. 1.467,-Kr. 2.724,-
  Sats 2 - Mellom 151 m2 - 200 m2 bruksarealKr. 1.955,-Kr. 3.630,-
  Sats 3 - Mellom 201 m2 - 250 m2 bruksarealKr. 2.443,-Kr. 4.538,-
  Hytter, fritidshus (inkl. Bjørgan)Kr. 735,-Kr. 1.499,-
 • Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019) Betalingssatser for renovasjon Alle beløp eks. 25% mva. Satser gjeldende for 2019
  Renovasjon (Oppdatert 4. februar 2019)
  TypeFratrekk/TilleggPris pr. år eks. mva. 
  Abonnement 140 literKr. 3.600,-Standard abonnement
  Abonnement 240 literKr. 3.980,-,-
  Abonnement 360 literKr. 4.532,-
  Abonnement samarbeide overflate bunntømt og nedgravdKr. 3.600,-
  Abonnement med årlig fritak (20% av 240 liter)Kr. 800,-
  Skifte av beholder, pr. beholderKr. 200,-
  Heimekompostrering200,- i rabatt
  Hytterenovasjon (fritidsbolig)Kr. 900,-
  Hytterenovasjon reduksjon (fritidsbolig > 2.5 km fra brøytet vegKr. 720,-
  Tillegg for stativ mellom 20-30 meter fra godkjent vegKr. 300,-
  Tillegg for stativ mellom 20-50 meter fra godkjent vegKr. 400,-
  CaravanoppstillingKr. 450,-
 • Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019) 25% kommer i tillegg på alle satser
  Satser gjeldende for 2019
  Slamtømming (Oppdatert 7. januar 2019)
  EnhetPris 
  Pr. tank inntil 5 m3Kr. 1.990,-
  Pr. m3 overskytende 5 m3Kr 513,-
 • Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019) Pkt. 8.1.2
  Satser gjeldende for 2019
  Gebyr etter Plan- og bygningsloven (Oppdatert 7. januar 2019)
  Bruksareal m2Grunntakst 100%Ramme-
  tillatelse 90%
  Bruksendring med bygnings-
  messige endringer 50%
  Igangsettings-
  tillatelse 20%
  Oppdelt igansettings-
  tillatelse 10%
  0 - 100 m2Kr. 14.065,-Kr. 12.660,-Kr. 7.030,-Kr. 2.760,-Kr. 1.410,-
  101 - 500 m2Kr. 22.500,-Kr. 20.250,-Kr. 11.250,-Kr. 4.500,-Kr. 2.250,-
  501 - 1.000 m2Kr. 45.010,-Kr. 40.010,-Kr. 22.505,-Kr. 9.000,-Kr. 4.410,-
  Deretter pr. påbegynte 500 m2Kr. 5.630,-Kr 5.070,-Kr 2.815,-Kr. 1.125,-Kr. 565,.

Kulturhuset Kuben

  [Tilbake til toppen av siden]

 • Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019) Lite møterom. Tekniske fasiliteter:
  Storskjerm med lyd for tilkobling av pc, nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Blåklokka (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1
  Mindre møter, forsamling (sporadisk) Per timeGratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk)Dag/kveldGratis
  Faste tider (opptil 2t/uke) KvartalKr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Foajeen (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Treff i kantina i bibliotekets åpningstid (ikke ekslusiv sone) Per timeGratisGratis
  Arrangement utenom åpning bibliotek, kino, skole (sporadisk)Per timeKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Som arrangementslokale. Se kommentar 1Dag/kveldKr. 1.500,-Kr. 3.000,-
  Kommentarer:
  1) Storkjøkken kan ikke lånes ut.
  Ved arrangement skal Kuben Kafé benyttes.
  Foaje inkluderes som vrimleareal/ serveringsområde ved lån av Symfoni Namsen og Harmonien.
 • Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Forsamlingsrom/klasserom i sokkel (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Faste tider møter, arrangement, opphold, øvinger etc (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Møter, arrangement, opphold, øvinger etc.Kveld/dagKr. 300,-Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019) Stort møterom
  Kulturhuset Kuben - Grana (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Større møter, forsamling (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Større dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk)Dag/kveldKr. 300,-Kr. 750,-
  Faste tider (opptil 2t/uke) KvartalKr. 750,-Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018) Auditorium/kino
  Tekniske fasiliteter: Projektor og lyd for pc/nettbrett og trådløste mikrofoner (håndholdt eller bøyle)
  Tilkobling via VGA+AUX, HDMI eller Display Port (DP) Av/på-styring av projektor via iPad. Opplæring nødvendig.
  Kulturhuset Kuben - Grong Sparebanksalen (Oppdatert 4. januar 2018)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  inkl. kinomaskin/ prosjektor og lerret til arrangementPer timeKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Dag/kveldKr. 1.500,-Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019) Kroppsøvingssal/festsal
  Kulturhuset Kuben - Harmonien (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Som kroppsøvingssal (inkl. garderobe)Per timeKr. 220,-Kr. 300,-
  Idrettsgrupper/lag fordelt gjennom halltildelingsmøtePer timeKr 120,-
  Faste tider (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 2.000,-Kr. 5.000,-
  Som festsal/ arrangement (inkl. stoler og bord)Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 5.000,-
  Til messe o.l (inkl. Foaje, wc, Horisonten, Blåklokka, Grana, bord, stoler)Dag/kveldKr. 10.000,-Kr. 10.000,-
  Til messe o.l dag 2Dag/kveldKr. 7.000,-Kr. 7.000,-
  Til messe o.l dag 3 - 5 osv.Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 3.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019) Sang- og musikkrom
  Kulturhuset Kuben - Harpa (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1
  Øvinger (sporadisk)Per timeGratis
  Fast tider (opptil 2t/uke)KvartalKr. 500,-
 • Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019) Flerbruksrom
  Kulturhuset Kuben - Horisonten (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Arrangement, aktiviteter, møter, øvinger, opphold etc (sporadisk)Per timeGratisKr. 300,-
  Faste tider aktiviteter, øvinger, møter (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
  Seremonier, selskap, dag/ kveldarrangementKveld/dagKr. 750,-Kr. 1.500,-
 • Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018) Øvingsfasiliteter
  Kulturhuset Kuben - Musikk- og kulturskole (Oppdatert 4. januar 2018)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Møterom inklusive tre øvingsceller (sporadisk)Per timeGratisKr. 200,-
  Møterom inklusive tre øvingscellerKveld/dagKr. 300,-Kr. 500,-
  Fast møterom inkl. tre øvingsceller (opptil 2t/uke)KvartalKr. 1.000,-Kr. 1.500,-
  En øvingscelle (sporadisk)Per timeGratisGratis
  Fast øvingstid øvingscelle (opptil 2t/ uke)KvartalKr. 200,-Kr. 600,-
  Bandrom (sporadisk) Per timeGratisKr. 300,-
  Fast øvingstid Bandrom (opptil 2t/ ukeKvartalKr. 400,-Kr. 800,-
  Ensemble-/ lite bandrom (sporadisk) Per timeGratisKr. 200,-
  Fast øvingstid Ensemble-/ lite bandrom (2t/ uke)KvartalKr. 300,-Kr. 600,-
 • Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019) Møterom som disponeres av biblioteket
  Omtales også som lokalhistorisk arkiv
  Tekniske fasiliteter: Storskjerm for tilkobling av pc/nettbrett. HDMI-kabel tilgjengelig.
  Kulturhuset Kuben - Møterom ved biblioteket (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Bruk avtales med bibliotek. Fast bruk henvises andre møteromPer timeGratisGratis
  Mindre dags/ kveldsmøter, forsamling (sporadisk) Dag/kveldGratis500
  Faste tider (opptil 2t/uke)KvartalKr. 500,-Kr. 1.000,-
 • Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019) Utstillingsrom
  Kulturhuset Kuben - Sarepta (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  SalgsutstillingerEtter avtale5% av salg10% av salg
  Utstillinger med billettprisEtter avtale10 % + bill.gebyr20 % + bill.gebyr
  Åpne utstillinger (ikke salg/ kommersielt, markedsførende)Etter avtaleGratisGratis
  Åpne utstillinger (kommersielt eller markedsførende) Etter avtaleAvtaleprisAvtalepris
 • Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  Kulturhuset Kuben - Symfoni Namsen (Oppdatert 7. januar 2019)
  HvaVarighetPrisgruppe 1Prisgruppe 2
  Som konsert- /teatersal Inkl. standard lyd, lys og sceneriggDag/kveldKr. 5.500,-Kr. 8.500,-
  Inntrekt amfi som konsertsal Inkl. standard lyd, lys og sceneriggDag/kveldKr. 5.500,-Kr. 8.500,
  I stedet for høye grunnpriser, kan Grong kommune kreve påslag for arrangement med mulighet for vesentlige billettinntekter.Dag/kveldAvtalepris el. % av salgAvtalepris el. % av salg
  Konferanseformål o.l med amfi uttrekt.
  Inkl. konferanselyd, talerstol med mik, trådløs mik og mygg, projektor
  Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 5.500,-
  Inntrekt amfi (bankett/ seremoni/ bordkonferanse etc)
  Inkl. standard konferanseoppsett, bord, stoler og anretningskjøken
  Dag/kveldKr. 5.000,-Kr. 8.500,-
  Dag 2 (for alle typer lån av Symfoni Namsen)Dag/kveldKr. 4.000,-Kr. 6.000,-
  Dag 3-7Dag/kveldKr. 3.000,-Kr. 4.000,-
  Ekstra dag rigg og prøver, evt tillegg i prisen avtales etter skjønnDag/kveldAvtaleAvtale
  Backstage, greenroom og aktørgarderober Dag/kveldInkludertInkludert
  Utvidet greenroom i forb. m/ arr. (opphold-/ møterom og 3 øvingsceller)Dag/kveldInkludertInkludert
  Anretningskjøken *) Alle arr. skal i utg.pkt bruke Kuben Kafé Dag/kveldAvtaleAvtale
Publisert av Anders Heia. Sist endret 18.02.2019