Kommunedelplan for Bjørgan - Heia
Tittel Publisert Type
Kommunedelplan Bjørgan - Heia

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommunedelplan_bjorgan_heia.pdf
Planbestemmelser.pdf

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunedelplan+Heia+-+Bjørgan+planbestemmelser.pdf
Plankart Bjørgan - Heia

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart_bjorgan_og_heia.pdf
Planprogram

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned planprogram_kommunedelplan_bjørgan_heia.pdf
Samlet saksfremstilling kommunestyret

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet+saksfremstilling+kommunestyret+29.03.2012+sak+18_12(1).pdf
Vedtatt plankart

21.09.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt+plankart+29.03.2012+18_12(1).pdf