Rusomsorg

Rusomsorg er en del av oppgavene om familiebasen har ansvar for i Grong kommune.  

Tjenesten er et tilbud til mennesker med rusrelaterte utfordringer, samt pårørende og samarbeidspartnere. Vi tilbyr lavterkseloppfølging gjennom oppsøkende arbeid men også råd, veiledning, informasjon og mestringssamtaler.
Tilbudet er rettet til deg som har utfordringer i forhold til alkohol eller andre rusmidler.

Hvordan ta kontakt?

 Ta direkte kontakt med:
  • Sosionom Aina Tetlien Sellæg
  • Rusfeltarbeider Bjørg Ekker
Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf. 116117
 

Ruskontrakter:

Familiebasen kan tilby frivillige ruskontrakter og har ansvaret for gjennomføringen og samtalene knyttet til de frivillige ruskontraktene. 
 

I de tilfeller der ungdom kan få "Avtale om oppfølging" -ruskontrakt, som et strafferettslig alternativ reaksjon på lovbrudd knyttet til rus har konfliktrådet et koordineringsansvar, mens Familiebasen har ansvaret for deler av gjennomføringen.

Kontakt

Aina Tetlien Sellæg
Psykisk helseteam
E-post
Telefon 922 21 417
Mobil 922 21 417
Bjørg Ekker
Feltarbeider
E-post
Telefon 991 54 102
Mobil 991 54 102