Ungdomsteamet

 Vi er to ungdomskontakter som har disse arbeidsområdene:

  • YES! hjelpetjeneste
  • Være tilstede på ungdomsklubben
  • Forebyggende ungdomsarbeid
  • Hybelteamet. (Oppfølging av hybelboere)

Tjenesten er gratis og er et frivillig lavterskeltilbud til deg som bor i Grong kommune. Målgruppen er ungdom som av ulike årsaker står i fare for å utvikle rusproblemer, utfordrende atferd eller dårlig psykisk helse.

Du finner oss på Familiebasen.