Grong legekontor

Telefonnummer: 74 31 22 00.

Legekontoret har egne nettsider med informasjon om bestilling av time pr. telefon, SMS og via skjema på nettsiden. 

Link til legekontorets egne nettsider