Praktisk bistand

Praktisk bistand og opplæring er et individuelt tilpasset tilbud til brukere ved bofellesskapet som er avhengig av bistand i hverdagen på grunn av funksjonshemming.

 

 

Tjenestens innhold

 • Botrening /boveiledning
 • Individuell bistand etter behov
 • Oppfølging/ administrering av medisinsk behandling i samarbeid med lege
 • Administrering av medisin etter legens forordning
 • Enkel sårbehandling
 • Enkel matlaging
 • Nødvendig innkjøp og ærend
 • Hjelp/tilrettelegging under måltid
 • Bistand ved personlig hygiene, på - og avkledning
 • Bistand v/ lege –og tannlegebesøk
 • Opprettholde/ vedlikeholde funksjonsnivået i samarbeid med fysioterapeut
 • Bistand i utarbeidelse av individuell plan
 • Hjemmehjelp miljøarbeider som gir bistand ved rengjøring av leilighet- i hovedsak hver 14.dag, sengeskift og klesvask

Hva koster det?

Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020)
Grunnlag Pris pr. time
Under 2 G Kr. 97,-
Mellom 2 og 3 G Kr. 130,-
Mellom 3 og 4 G 160,-
Mellom 4 og 5 G 230,-
Over 5 G 300,-