Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.
Søk om avlastning ved å bruke søknadsskjemaet for helse og omsorgstjenester
 

 

 
 

Hva får du?

En avlaster overtar pleiefunksjonene som du har til vanlig. Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.
 

Som pårørende får du:

nødvendig og regelmessig fritid og ferie
mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk
 

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du gir omfattende omsorg til en person med stort pleiebehov.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.