Som om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å få BPA må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter.
Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse – og omsorgstjenester

Hva får du?

Innenfor det timeantallet du får tildelt, får du en assistent som gir deg personlig og  praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du kan i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider assistenten skal være hos deg.

Krav til søker:    

Du må:

  • ha en omfattende funksjonsnedsettelse
  • ha et behov for assistanse for å mestre hverdagen

Hva koster det:


Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020) Hjemmehjelp regnes ut fra timer. I henhold til "Forskrift om egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester" skal husstander som har en samlet inntekt under 2G før særfradrag ikke betale over kr. 205,- pr mnd i egenandel.

Satser gjeldende for 2019.
Helse og omsorg - Praktisk bistand og opplæring/hjemmetjenestene (Oppdatert 9. januar 2020)
Grunnlag Pris pr. time
Under 2 G Kr. 97,-
Mellom 2 og 3 G Kr. 130,-
Mellom 3 og 4 G 160,-
Mellom 4 og 5 G 230,-
Over 5 G 300,-