Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Alle som innlegges på slik plass må ha en avklart diagnose og funksjonsnivå, samt ha en behandlingsplan.

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle brukere av kommunal akutt døgnplass:

  • Ny oppstått sykdom med diagnose og behandlingsplan
  • Akutt forverring av kjent tilstand
  • Kjent sykdom med planlagt tiltak
  • Intravenøs antibiotikabehandling, medikamentjusteringer som krever observasjon, smerteproblematikk
  • Medisinsk behandling med behov for observasjon og oppfølging
  • Akutt omsorgsbehov