Avlastningsopphold

Formålet med avlastningsopphold i institusjon, er å gi pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bi hjemme så lenge som mulig. Tilbudet kan være rullerende