Dag-/nattopphold

Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykeheim.