Korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand og hjelpebehov. Tilbudet retter seg spesielt mot enklere oppfølging og behandling av helseplager, slik at pasienten gjenvinner funksjonsnivå og kan komme tilbake til eget hjem.