Syns- og hørselskontakter

Synskontakten kan bistå med:

 • Kartlegge behov for tiltak i forhold til synsproblemer hvis vanlige briller ikke er tilstrekkelig.
 • Vurdere, sammen med bruker, om synshjelpemidler kan bidra til å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Formidle kontakt mellom synshemmet og synspedagog og optiker på Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Formidle kontakt med Blindeforbundet og/eller likemann hvis ønskelig.
 • Bistå med tilrettelegging/merking i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Bistå med søknad på synshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Gi opplæring og oppfølging i bruk av synshjelpemidler.

Hørselskontakten kan bistå med:

 • Kartlegge behov for tiltak i forhold til hørselsproblemer.
 • Vurdere, sammen med bruker, om hørselshjelpemidler kan lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Formidle kontakt mellom hørselshemmet og audiopedagog på Hjelpemiddelsentralen.
 • Formidle kontakt med Hørselslaget hvis ønskelig.
 • Bistå med tilrettelegging i bolig for å lette praktiske vansker i hverdagen.
 • Bistå med søknad på hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral.
 • Gi opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler.

 

Utlån av mobil teleslynge:

Grong kommune låner ut en mobil teleslynge, som enkelt kan settes opp i det lokalet møtet skal foregå. En kabel dras rundt i rommet møtet skal foregå, og innenfor den sirkelen kan du koble på høreapparatet trådløst.

Utstyret ligger i en liten koffert, og den får du låne på Frivilligsentralen.

Ta gjerne kontakt i god tid

Kontakt

Evy Estil
Rehabiliteringssykepleier
E-post
Telefon 480 72 291
Mobil 480 72 291
Tove Fossland Domås
Hørselskontakt
Telefon 971 12 035
Gro Granli
Synskontakt ved sykeheimen
Telefon 948 03 158
Mobil 948 03 158