Grongtur - 20 merka turmål i Grong kommune 2018-2019

Klikk for stort bilde Grong kommune  

Siden 2008 har vi hatt Grongtur som er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt: turer som de aller fleste kan prøve seg på. 

Brosjyren som er i lommeformat viser turene inntegnet på kart, GPS-koordinater. (NB, kan avvike noe), vegbeskrivelse for å komme seg til turutgangspunktet, samt en beskrivelse av hvor dan turen er. Alle koordinater er EUREF 89 - SONE 33. Hver enkelt tur er også avbildet. Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Klippekort og brosjyrer selges på Grong kommunes servicekontor, turistkontoret på Hotell Grong, Langenes camping, Harran camping, Coop Marked Harran og Coop Bergsmo. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle turmåla har egne nummer.  

Brosjyre for Grongtur 2018-2019 (PDF, 904 kB)

Grongtur

Priser på klippekort og brosjyre

Kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn født 1999 og senere. Kun brosjyren koster kr. 20,-. 

For å få deltakerpremie, må voksne ha fullført 18 turer, pensjonister og skolebarn/ ungdom må ha fullført 15 turer. Barn under skolealder må fullføre 10 turer. Klippekortene leveres inn på servicekontoret i kommunen og en får utlevert deltagerpremie. 

Bruk GPS og last ned GPX-filer

Det er kun 8 spor tilgjengelig i GPX-format tilgjengelig. Dette er for turene 8, 9, 10, 11. 14. 16 18 og 19.
Link til GPX-filene for Grongtur 2018-2019

Google Maps - Enkel tilgang til Grongturene via din smartelefon

Link til Grongturene på Google Maps

Det er gjort et forsøk med å merke alle turene, dvs. startpunkt og målpunkt, ved bruk av Google Maps. Dette gjør at du kan benytte din smarttelefon for å navigere deg frem til hvor turen starter.
NB! Det er ikke laget spor slik at du ser hvordan du kommer deg fra startpunkt til målpunkt, dvs. selve turen.
Hvis dette er noe du synes fungerer, eventuelt ikke fungerer, vil vi ha tilbakemelding. 
Tilbakemelding kan sendes direkte til anders.heia@grong.kommune.no.


Ros, ris eller spørsmål?

Har du generelle betraktninger/innspill, ring kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller e-post: postmottak@grong.kommune.no