GPS-spor for Grongturene

Filer med GPS-spor og veipunkt for Grongturene kan nedenfor lastes ned for overføring til GPS.Filene er tilgjengelig i gpx-format (universalformat) og i gdb-format for Garmin.

Vær oppmerksom på at noen av sporene ikke er logget med gps, bare tegnet inn på kart, så sporene kan avvike litt fra de stiene som ble merket.

Veiledning for import til PC / Mac, og overføring til GPS. Prøv deg fram, veiledningen er kanskje ikke utfyllende:

  • Du bør ha et kartprogram til din PC/Mac. (For Garmin vil dette være MapSource eller BaseCamp. Detaljerte kart må ev. kjøpes separat.)
  • Velg fil etter ønsket format (gpx eller gdb). Lagre filen på PC/Mac.
  • Åpne kartprogrammet du bruker, og åpne de filene som du har lastet ned.
  • Velg spor du vil overføre til GPSen.
  • Koble GPS’en til med USB, og overfør sporet til GPS.  

Gpx-filer kan lastes ned og åpnes i forskjellige kartprogram. Utforsk dette nærmere, evt få hjelp av noen du kjenner dersom du trenger litt bistand. Lykke til!

 

GPX-filer for Grongtur 2018-2019
GPX-filer for tidligere Grongturer

Link til GDB-filer