Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - Vedtatt 8. september 2016

Klikk for stort bilde

 

Grong kommunestyre vedtok i møte den 08.09.2016, sak 44/16 kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg, samt en oversikt over nye potensielle anlegg og områder. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 er det ikke klageadgang på vedtaket.

Kommunestyret vedtok i møte den 20.12.2018 sak 94/18 følgende prioriteringer for 2019:
 
Prioritering – ordinære anlegg 2019 (inkludert rehabilitering av anlegg):
  1. Grong kommune: Grong regionale kulturbygg/Grong barne og ungdsomsskole- Liten idrettshall
  2. Grong kommune: Grong sport og fritidspark- Friidrettsanlegg
  3. Harran skytterlag: Solum skytebane- Renovering standplass 100 meter + ekstra skiver
  4. Grong idrettslag/Snåsa skikytterlag: Bjørgan skianlegg- Rulleskiløype
  5. Grong idrettslag/Snåsa skiskytterlag: Bjørgan skianlegg- Hus for driftsmateriell
  6. Grong idrettslag: Grong sport og fritidspark- Hus for driftsmateriell/Klubbhus
Prioritering – nærmiljøanlegg 2019:
  1. Grong kommune: Grong regionale kulturbygg/Grong barne og ungdomsskole- Ballbinge

 

Link til dokumenter i saken kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet