Gronghallen

Gronghallen er vår innendørshall og er plassert i sentrum ved Grong videregående skole.

En flerbrukshall som er tilpasset mange formål

Med sin beliggenhet i nærhet av aktivitetsparken benyttes hallen i forbindelse med aktiviteter både inne og ute.
Ved uteaktiviteter/arrangement benyttes i hovedsak hallens garderober og kjøkken.

Aktiviteter innendørs

Andre bruksområder

  • Kjøkken
  • Garderober

 

Gronghallen

Når er hallen booket?
Leietider våren 2020 Oversikten viser utleie som skjer ukentlig.
Leietider våren 2020
Dag Tidspunkt Del A Del B Del C Del D
Mandag 16.00-17.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
17.00-17.30 Fotball Fotball Ledig Ledig
17.30-18.30 Fotball Fotball Volleyball Volleyball
18.30-20.00 Volleyball Volleyball Volleyball Volleyball
20.00-20.30 Fotball Fotball Fotball Volleyball
20.30-22.00 Fotball Fotball Fotball Ledig
Tirsdag
16.00-17.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
17.00-18.30 Fotball Fotball Fotball Fotball
18.30-20.00 Badminton Badminton Badminton Badminton
20.00-21.30 Badminton Badminton Badminton Ledig
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
Onsdag
16.00-17.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
17.00-18.30 Fotball Fotball Fotball Ledig
18.30-19.00 Ledig Ledig Volleyball GVS Volleyball GVS
19.00-20.30 Volleyball Volleyball Volleyball GVS Volleyball GVS
20.30-22.00 Fotball Fotball Fotball Ledig
Torsdag
16.00-16.30 Ledig Ledig Ledig Ledig
16.30-18.00 Fotball Fotball Fotball Fotball
18.00-19.30 Badminton Badminton Badminton Badminton
19.30-21.00 Fotball Fotball Fotball Volleyball
21.00-21.30 Ledig Ledig Ledig Volleyball
21.30-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
Fredag
16.00-22.00 Ledig Ledig Ledig Ledig
Søndag
16.00-17.30 Fotball Fotball Fotball Fotball
18.00-19.30 Badminton Badminton Badminton Badminton
19.30-21.00 Fotball Fotball Fotball Fotball

 

Andre arrangementer

I tillegg til ordinær utleie hender det av og til at hallen benyttes til større arrangement. 
 

Utleide arrangement
Når Hva Hvem
26.01.2019 Volleyballturnering Grong IL Volleyball
28.02.2019-01.03.2019 Namdal Open Grong badmintonklubb

 

Hva koster det å leie hallen?
Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019) MVA fritt.

Informasjon om de enkelte gruppeinndelingene:
  • Gruppe 1: Gjelder treninger i regi lag og foreninger
  • Gruppe 2: Gjelder utleie til lag og private aktører for mindre arrangement/aktivitet pr. time
  • Gruppe 3: Gjelder større arrangement, messe, fester og lignende pr. dag.
Det betales også for dager med forberedelser og etterarbeid der annen utleie må vike for plassen

Merknad leie av hall
Det er i utgangspunktet krav om at det skal legges dekke på golvet ved alle arrangement som ikke er av idrettslig karakter. Dette kravet kan fravikes ved arrangement der det kun skal inn utstyr som bord og stoler, og andre lette møbler/ting der det ikke er fare for skader på golvet. Dette avgjøres av utleier i hvert enkelt tilfelle.
Ved arrangement der det skal inn annet utstyr som boder, tyngre utstyr som scener/rigg må golvet tildekkes med golvbelegg eller tilsvarende. Slik tildekking kan avtales med Grong musikkforening, og blir en sak mellom leietaker og dem.
Gronghallen - Leiesatser (Oppdatert 7. januar 2019)
Leie av Pris (pr. time eller dag)
HALL
1/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 44,-
1/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 132,-
2/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 66,-
2/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 198,-
3/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 83,-
3/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 249,-
4/4 hall pr. time, gruppe 1 Kr. 106,-
4/4 hall pr. time, gruppe 2 Kr. 318,-
Idrettshall - Kamper pr. time Kr. 150,-
4/4 hall pr. dag stevner, cup, turnering etc. Kr. 1.700,-
4/4 hall pr. dag, gruppe 3 Kr. 3.300,-
Ved all leie kommer leie av garderober i tillegg
GARDEROBE
Utendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 43,-
Utendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 129,-
Innendørs aktivitet, gruppe 1 Kr. 30,-
Innendørs aktivitet, gruppe 2 Kr. 90,-
KLATREROM
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 500,-
Det er en forutsetning for leie av klatrerom av en ansvarlig har brattkort.
KJØKKEN
Pr. gang/dag, gruppe 1 Kr. 35
Pr. gang/dag, gruppe 2 Kr. 105,-
Pr. gang/dag, gruppe 3 Kr. 150,-
S P E I L R O M M E T
Pr. time, gruppe 1 Kr. 55
Pr. time, gruppe 2 Kr. 165,-
Pr. dag gruppe 3 Kr. 500,-
AKTIVITETSROM, 1. ETG.
Pr. time, gruppe 1 Kr. 70,-
Pr. time, gruppe 2 Kr. 250,-
Pr. dag, gruppe 3 Kr. 700,-

 

Kontakt

Grong kommune Servicekontoret
E-post
Telefon 74 31 21 00
Mobil 74 31 21 00

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.