Grong kulturskole

Kulturskolen i Grong er en populær møteplass der barn og unge kan utvikle sine musikalske og kulturelle talenter og ferdigheter.

Kulturskolen ønsker å gi elevene undervisning som utvikler og stimulerer deres deres kreative evner og  kunstneriske uttrykk.
Vi vil at opplevelse skal stå i sentrum for å bidra til økt livsglede og trivsel

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.
 • Undervisninga forgår i hovedsak på Kuben i kulturskolens lokaler i kjelleren.
 • Elevene kan få undervisninga i sin skolekrets dersom elevgrunnlaget tilsier det. 
 • Grupper eller individuell undervisning.
 • Elevene får delta på konserter og opptredener i ulike sammenhenger. 
 • Undervisninga for elever i 1. – 4. kl. legges i SFO-tida i størst mulig grad. 
 • Påmeldingen er bindende for hele skoleåret.
 • Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for refusjon av elevavgift.
 • Elevavgiften betales to ganger i året.
 • Kommunestyret vedtar satsene for elevavgift, og vi tar forbehold om endringer i løpet av skoleåret.

Målgruppe

Elever i barnehage, grunnskolen og videregående skole.
 

Vilkår

Søknader om opptak i kommunale kulturskoler behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Lover

Tjenesten er lovpålagt jfr. Opplæringslova $13-6
 

Veiledning for påmelding

Du må søke direkte til kulturskolen. Grong kulturskole har også i år kun påmelding via elektroniske skjema. 

Link til skjema for nye elever

Link til skjema for elever som hadde elevplass skoleråret 2018/2019

 

Søknadsskjemaet

Du vil motta en epost senere hvor plassen for neste skoleår blir bekreftet. 
Rektor er ansvarlig for opptaket. Relevante opplysninger om eleven bør fylles ut på søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for Grong kulturskole skoleåret 2019/2020 er fredag 1. juni.

 

Ofte stilte spørsmål om kulturskolen

Kulturskolen

Ansatte i kulturskolen

 

Ansatte Grong kulturskole
Navn Telefon E-post Lærer i
Kari A. T. Sivertsen 993 13 561 kari.annette.sivertsen@grong.kommune.no Piano og messing
Jan Erik Kjølstad 917 05 035 jan-erik.kjolstad@overhalla.kommune. no Piano, gitar og sang
Terje Vie 905 92 993 terje.vie@namsos.kommune.no Trommer/slagverk og piano
Geir H. Vige 477 51 185 geir.vige@namsos.kommune.no Fiolin, gitar, piano/keyboard
Per Jonny Skjerve 920 43 008 per@skjerve.net Skolekorpset, dirigent
Janne Barlien 905 67 163 aunfossen@yahoo.no Hobbyaktiviteter, kortkurs (over 10 uker/25 timer)
Sigrid Pedersen 971 08 718 sigrid.pedersen@namsos.kulturskole.no Musikkmoro, musikkbarnehage og tilpasset undervisning
Tanja Strand 0046 7399 39010 tanstr7@hotmail.com Dans

 

Hva koster de ulike tilbudene?
Kulturskole - Undervisningstilbud og betalingssatser
Disiplin Pris pr. år Annet Aldersgruppe
Invividuelt og gruppeundervisning
på instrumenter, piano/keyboard
korpsinstrument og trommer
gitar/bass/ukulele
fiolin
Kr. 3.425,- Fra 3. klasse


Fra 4. klasse
Fra 1. klasse
Individuelt og gruppeundervisning
i sang
Kr 3.425,- Fra 4. klasse
Tilpasset undervisning Kr 3.425,- Fra 1. klasse
Musikkmoro Kr 2.570,- Fra 1.-3. klasse
Musikkbarnehage Kr. 1.798,-
Hobbyaktivitetskurs Kr. 1.260,- 25 timer over
10 kvelder
Fra 5. klasse
Dans (usikkert enda) Avhengig av antall uker Fra 1. klasse
Lyd- og konsertproduksjon Kr 3.425,- Fra 6. klasse.
Søskenmoderasjon alle tilbud:
1. søsken 30% moderasjon
2. søsken 50% moderasjon
Instrumentleie (fiolin og messinginstrument) Kr 302,-

 

 • Moderasjon for deltagelse i to tilbud: 40 % reduksjon på fullprissats
 • Søskenmoderasjon alle tilbud: 1. søsken 30 %, og 2. søsken 50 % moderasjon.
Undervisningstilbud

 Under forutsetning av tilstrekkelig påmelding, tilgang på lærere og politisk behandling har vi følgende undervisningstilbud:

Piano og keyboard (fra 3. klasse)

Piano gir opplæring med utgangspunkt i den klassiske og rytmiske tradisjonen.

Keyboard gir opplæring i besifringsspill og spill etter noter i forskjellige stilarter, spesielt innen moderne stilarter som rock, pop og jazz.

 • Teknikk/håndstilling
 • Diverse sjangre
 • Gehørspill
 • Notelære i rytme
 • Imitasjon/firehendig
 • Opptre på konserter

Gitar (fra 4. klasse)

Du lærer forskjellige spilleteknikker innenfor flere stilarter. Du får også være med på samspill med andre instrumentgrupper.

 • Lære fingerspill og komp.-figurer
 • Riktig håndstilling
 • Lese besifring og tabulatur
 • Spille melodier/soler etter nivå
 • Delta i samspill og konserter
 • Du lærer litt om pentaton improvisasjon

Bass (fra 4. klasse)

Du lærer forskjellige spilleteknikker innenfor flere stilarter. Du får også være med på samspill med andre instrumentgrupper.

 • lære fingerspill og komp.-figurer
 • Riktig håndstilling
 • Lese besifring og tabulatur
 • Spille melodier/soler etter nivå
 • Delta i samspill og konserter

Du lærer forskjellige spilleteknikker innenfor flere stilarter. Du får også være med på samspill med andre instrumentgrupper.

Høyrehånd:

 • Beherske "hihat" 1/8- rytme
 • Beherske "basstromme"- rytme

Venstre hånd:

 • Beherske grep på alle strenger opp til 5. bånd

Blås (treblås; klarinett og tverrfløyte, messing; kornett/ trompet - korps) (fra 3. klasse)

Du får opplæring på både klarinett og messing. Ved å spille blåseinstrumenter har du anledning til å delta i skolekorpset på hjemstedet. Ved valg av

blåseinstrument er det mange hensyn å ta mht alder og størrelse. Det er fint om dere tar kontakt for rådgivning.

 • Pusteteknikk
 • Notelære
 • Fingerteknikk
 • Samspill

 

Trommer (fra 3. klasse)

Grunnopplæringen skjer på skarptromme/ øvingspad. Når de grunnleggende ferdighetene er opparbeidet får du mulighet til å prøve deg på trommesett og perkusjon. Slagverk inneholder mange ulike instrumenter, som for eksempel xylofon, klokkespill, pauker og lignende.

 • Øve opp god stikketeknikk
 • Øve opp god puls
 • Lære noter og andre musikalske begrep
 • Samspill i ulik grad
 • Delta på konserter i kulturskolens regi

Fiolin (fra 1. klasse)

Det gis opplæring innen fiolin.

Undervisningen skjer mest mulig på dagtid, og for de yngste er leken innfallsvinkel. De undervises etter Suzuki metodikken. Dette er også en utmerket foreldre/barn aktivitet.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon.

Sang (fra 4. klasse)

Elevene gis innføring i elementær sangteknikk (pust, støtte, tekstuttale og vokalplassering), notelære og tolkning av sanger fra ulike sangteknikker.

Det legges vekt på et allsidig reportoar, og reportoaret tilpasses hver enkelt elev.

Spesialisering på pop/rock er også mulig, men da må det markeres under tilleggsopplysninger på søknadsskjemaet.

Musikkmoro (for 1. - 3. klasse)

Et tilbud med en bred, musikalsk undervisningsform basert på lek, rytme, sang og gehør. Tilbudet passer for elever i 1 .- 3. kl. som er glad i musikk, men som ikke har valgt instrument enda. Rytme- og stavspillinstrumenter har en vesentlig plass i dette tilbudet, men elevene vil også få prøve andre instrumenter det gis opplæring på i kulturskolen. Enkel noteopplæring vil også være en del av tilbudet. Musikkmoro gir et godt grunnlag for senere opplæring på instrument.

 • Sang
 • Rytmeinstrumenter
 • Utprøving av andre instrumenter
 • Enkel notelære
 • Sangleker

 

Musikkbarnehagen (for 4 og 5-åringer)

Dette er et tilbud basert på sang, rytmisk lek, bevegelse og spill på rytmeinstrumenter og stavspill. Vi prøver å stimulere barnas kreativitet og musikkglede i. Barn i alderen  4 - 5 år kan delta. Gruppestørrelse er 7 - 10 elever.

Hobbyaktivitetskurs (kortkurs, 25 timer på 10 kvelder) (fra 5. klasse)

Kortkurs – høst og vår. 

Link til informasjonsskriv om hobbyaktivitetskurs (DOC, 3 MB)

Dans (kortkurs, 6 kvelder. Fra 6 år)

Kortkurs - vår

Link til informasjonsskriv om dans  (DOC, 175 kB)

Foresattes medvirkning og engasjement er helt avgjørende for at opplæringen skal bli vellykket. De er viktige inspirasjonskilder og bør medvirke til hjemmeøving ved å lytte til øvingen, være med på opptredener og sørge for at eleven møter forberedt til undervisningstimene.

 

Nytt tilbud fra skoleåret 2019/2020:

Lyd- og konsertproduksjon

 

Har du lyst til å «kjøre» lyd på konserter? Har du lyst til å være med å arrangere vellykkede forestillinger? Er du interessert i å skru på knotter og få utstyr til å virke?

Da er dette noe for deg!

Undervisninga vil foregå på et helt grunnleggende nivå. Det kreves ingen forkunnskaper, men du bør ha interesse for lyd, teknikk og musikk. Tilbudet gjelder for de i 6. klassetrinn og oppover. Undervisninga vil foregå på Kuben i kulturskolen sine lokaler, 45 minutter pr uke, pluss noe mer i forkant av konserter som kulturskolen arrangerer.

Gjennom undervisninga i faget vil elevene få praktisk trening og opplæring i grunnleggende lydmiksing av live musikk og hvordan et PA-anlegg fungerer. Det vil øves på opp- og nedrigging av lydutstyr; som riktig kveiling av kabler, riktig kobling av lydanlegg, mikrofonplassering, sette opp instrumenter klar til bruk, organisere og holde orden på scenen, samt enkel lyssetting. Elevene vil få i oppgave å rigge klar scene, gjennomføre lydprøver og styre lyd på Grong kulturskole sine faste konserter som gjennomføres høst og vår i Symfoni Namsen, kulturhuset Kuben i Grong. Dette i tett samarbeid med faglærer.

For at tilbudet skal komme i gang, forutsettes at minimum 3 elever søker på tilbudet.

Lærer i faget vil være Jan Erik Kjølstad, som har lang erfaring og god kunnskap om lydproduksjon.

Folk som kan styre god lyd og ha ansvar for det tekniske i forbindelse med forestillinger/ konserter, er stor mangelvare i Namdalen generelt! Søk da vel! Dette kan bli veldig bra og spiren til en ny interesse for flere unge i kommunen!

 

Foresatte

Foresattes medvirkning og engasjement er helt avgjørende for at opplæringen skal bli vellykket. De er viktige inspirasjonskilder og bør medvirke til hjemmeøving ved å lytte til øvingen, være med på opptredener og sørge for at eleven møter forberedt til undervisningstimene.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt med rektor ved kulturskolen.

Kontakt

Kari A. T. Sivertsen
Rektor kulturskolen
E-post
Telefon 993 13 561
Mobil 993 13 561