Tilskuddsordninger i jordbruket

Tilskudd etter produksjon:

Søknad i august og i januar registreringsdato 31.07. og 01.01. Søknadsfristen er 20.08 og 20.01.Søknaden skal leveres elektronisk, fra og med mai 2017 er det ikke mulig å levere søknad om produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på papir.
Her kan det søkes om følgende:
  • Etter hva som dyrkes: Eng, korn, potet, grønsaker, bær, frukt, økologisk areal
  • Det kan søkes for produksjonsdyr
  • Levert slakt for kylling, slaktegris og lammeslakt
  • Beiting av dyr i utmark og inngjerdet beite

For mer informasjon, se Link til SLFs nettsider om produksjonstilskudd og søking

 

Regionalt miljøtilskudd:

Miljøvennlig drift av arealer i landbruket.
Et tilskudd som gis som kompensasjon for ulemper med driftsmåter.

Link til Landbruksdirektoratets sider om Regionalt miljøtilskudd

Link til Fylkesmannens informasjonsside om regionalt miljøtilskudd.