Namdal Landbrukstjenester

Namdal Landbrukstjenester er en medlemsbedrift, eid og styrt av ca 450 landbruksrelaterte fortak.

Vår hovedoppgave er å administrere velferdsordningene (avløserordningen) i landbruket. 
Vi hjelper til med å skaffe eierne, og andre i området, nødvendig arbeidskraft.
I tillegg skal  vi:
  • drive rekruttering og opplæring av avløsere
  • være profesjonell arbeidsgiver og tilhørende administrativt arbeid
  • sammarbeide  med andre organ innen landbruket for å utnytte ressursene på beste måte
  • sørge for å ha gode forsikringsordninger for ansatte og oppdragsgivere
 
Avdelingen i Grong er samlokalisert med landbrukskontoret i Grong kommune
 

Kontakt

Helen Molberg
Landbrukstjenester
E-post
Telefon 902 24 008
Mobil 902 24 008