Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Klikk for stort bilde

Kommunens veiledningsapparat vil gjerne bistå deg som har bedriftsplaner eller som vil utvikle eksisterende bedrift. 

Har du en ide og ønsker noen å snakke med for å komme videre i prosessen så ta kontakt med kommunens nærinsmedarbeider. Det finnes mange gode hjelpere og tilbud, og vi kan hjelpe deg i å finne frem. Vi ønsker også å bidra til generell utvikling av næringslivet, og vil gjerne ha innspill på tiltak som næringslivet ønsker skal iverksettes for å gi økt vekst i næringslivet. Det kan være samarbeidstiltak, kurs eller lignende.

Næring

Etablereropplæring

Det er viktig med kompetanse om det å starte egen bedrift, og det tilbys etablereropplæring flere steder i fylket, blandt annet i Namsos.  Kurset går over fire kvelder og har ulike tema.

Gå til Proneo

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan bistå med både rådgivning og penger hvis en faller innenfor det som de prioriterer. De har fokus på det innovative, nyskapende og at ideen har potensial nasjonalt og/eller internasjonalt.

De har mye kompetanse innenfor mangel felt, og tilbyr bl.a. rådgivning innenfor patenter og hvordan en skal beskytte sine ideer og varemerker. De tilbyr også kurs innenfor ulike tema. Det ligger også en del maler og verktøy på deres nettsider.

Kommunalt næringsfond

Det kan gis støtte til ulike forundersøkelser, utvikling av materiell til startmarkedsføring, kompetanseheving og investeringer. Det kan ikke gis støtte til søkere som vil starte virksomhet som er i konkurranse med etablerte bedrifter. Alle skal søke via denne nettsiden

Innovasjon Namdal, INAM

Innovasjon Namdal (tidligere Namdalshagen) tilbyr rådgivning til etablerere og bedrifter som ønsker bistand til utvikling av sin ide/bedrift. De har gratis oppstartstime og deretter subsidierte priser

Namdal næringsforening

Grong næringsforening fusjonerte høsten 2019 med Namdal næringsforening (tidligere Namsos næringsforneing) Alle bedrifter i Grong kan med dette være med i et større bedriftsfellesskap der det er flere ulike fagråd og fast ansatte som arbeider for næringslivets beste.

Næringsarealer

Grong kommune har ledige næringsarealer både i Grong næringspark på Vårrryggen og i Harran. Det er formannskapet som tildeler tomt og bestemmer pris. Ta kontakt for nærmere informasjon 

 

UNG og vil starte bedrift?

Er du mellom 13 - 26 år og vil starte egen bedrift?  Ta kontakt med kommunens næringskonsulent for hjelp og veiledning. 

Grong kommune har mulighet til å støtte etablerere gjennom sitt kommunale næringsfond såfremt etableringen ikke er i konkurranse med allerede eksisterende næringsliv. Det skal brukes elektronisk søknadsskjema.  Du må lage deg egen bruker og logge deg inn. Hvis du trenger hjelp er det bare å ta kontakt. 

Trønderkassa kan gi støtte med inntil kr. 20.000,- til bedriftsetableringer, arrangementer og forskjellige aktiviteter startet av ungdom. Det er et enkelt søknadsskjema og rask behandling. 

TRØBUR gir informasjon om ulike tilskuddsordninger i Trøndelag

Du kan registrere bedriften din i Brønnøysundregistrene.  De har også informasjon om ting du bør tenke på før oppstart.

Videre er det mye informasjon hos Altinn om det å starte og drive bedrift. 

Connect Trøndelag

Connect trøndelag har som mål å tilføre din vekstbedrift nødvendig erfaringsbasert kunnskap og nettverk som hjelper deg med å skape raskere vekst. 

Connect Springbrett® gir deg muligheten til å presentere bedriften din for et håndplukket panel. Dette kan beskrives som at du får et rådgivende styre i 2t som hjelper deg med å løse akkurat de utfordringene du står ovenfor nå. Panelet kan bestå av potensielle kunder, samarbeidspartnere, investorer, leverandører og gründere som har gått veien tidligere.

De administrerer Innovasjon Norge sin mentorordning. De har også investornettverk og partnerforum.

 

Kontakt

Inger Helland
Rådgiver næring
E-post
Telefon 909 86 327
Mobil 909 86 327