Fallvilttelefon for viltpåkjørsler/annet dødt vilt utenom hjorteviltjakta

Fallvilttelefon for viltpåkjørsler og annet dødt vilt utenom hjorteviltjakta, tlf 902 51848. 

Ved påkjørsler, ring politiet på tlf 02800 direkte, som tar kontakt med fallviltpersonellet i den riktige kommunen. Klikk for stort bilde