Salg av elgkjøtt fra fallvilt

Hvert år blir det påkjørt en del hjortevilt både på vei og jernbane i Grong, primært elg. Noe av dette kjøttet er fortsatt salgbart og skal kontrolleres av Mattilsynet før videresalg. 

Priser

Prisene er inkludert 14 % mva. 

 
 

1. aug.-1. feb.

1. feb.- 1. aug.

Bog

45,-

35,-

Rygg/nakke

40,-

30,-

Side

21,-

11,-

Lår

60,-

50,-

Frampart

41,-

31,-

Bakpart

52,-

42,-

 

Ta direkte kontakt med:

     Skjalg Åkerøy, tlf 918 73 155
     Kjetil Hermannstad tlf 938 26 573