Info om skrantesjuke hos hjortevilt (CWD) og jakt

Ettersom det ble funnet CWD i Lierne i 2017, så er Grong kommune fra 2018 med i de kommunene som overvåkes av NINA hvor alle er pålagt å ta prøver av alle dyr over 2,5 år, også de man slakter selv.  For å kunne søke på prøvesvar så må Sett elg og vekt for jakta generelt og det spesifikke dyret og prøven spesielt registreres på  www.hjorteviltregisteret.no. Prøvesvarene kan da søkes opp der. 

Klikk for stort bilde

Ettersom slaktet ikke kan skjæres ned før negativt svar foreligger, så oppfordres jegerne til å ta prøvene selv før innlevering. Dersom elgen skal leveres på viltbehandlingsanlegg, så oppfordrer vi jegerne å ta kontakt med anlegget slaktet skal leveres slik at det er klart hvilke rutiner som gjelder.

Ferdig frankert prøvetakingsutstyr kan hentes i servicekontoret på Grong kommunehus (tlf 74 31 21 00, åpent kl 9.00-15.00) eller hos viltbehandlingsanlegget/ kontrollstedet. Legges også ut i en kasse utenfor hovedinngangen. Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

Dersom det ellers er tvil om påskutt elg er syk, eller på annen måte bør kasseres pga at det ikke er menneskemat, så skal Mattilsynet eller evt kommunen kontaktes for å se på dyret før det kasseres.
 
I tillegg skal ALT fallvilt, inkl. trafikkdrepte/skadde, over 1,5 år undersøkes for CWD, såfremt forråtning ikke har gått for langt. Når det gjelder fallvilt/trafikkskadet/trafikkdrept vilt, ta kontakt med Grong kommunes vakttelefon forfalltvilt på mob 902 51 848 eller Mattilsynet.
 
Nyttige linker med info om prøvetaking og mer info fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, NINA vil bli samlet her på Grong kommunes nettsider, sendes ut på e-post til jaktlederne og delt på «Elgjakta i Grong» på Facebook.
 

Kontaktinfo CWD (Mattilsynet og NINA):

  • Hanna Margrethe Edvardsdal Inderberg, Grong 915 12 259 Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
  • Elisabeth Schei-Berg, Namsos 920 92 740 elsbe@mattilsynet.no
  • Mattilsynet sentralbord 22 40 00 00
  • NINA v/Christer Rolandsen 41 61 32 66 christer.rolandsen@naturdata.no

    Nyttige linker med mer info og videoer av prøvetakinga på:

    Her kan du søke på innsendte prøver: