Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk.

Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
I Grong arrangeres det av bl.a Grong JFF. Ta kontakt med de angående kurs direkte.

Etter gjennomført kurs må du avlegge en elektronisk eksamen som avholdes av kommunen.

Miljødirektoratet har mer informasjon om opplegget for jegerprøve.

Gå til Miljødirektoratets sider for jegerprøven