Ønsker bedriften å bli Miljøfyrtårn-sertifisert?

Stadig flere bedrifter må vise til en miljøsertifisering for å få lov til å levere anbud. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø, som begge deler gir et mer positivt utslag på bunnlinja. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Mer info om ordningen finner du på nettsiden til Miljøfyrtårn.

Klikk for stort bilde

Grong kommune er registrert som Miljøfyrtårnkommune og skal bidra til at flere bedrifter skal bli sertifisert etter Miljøfyrtårn-ordningen. Arbeidet med å bli miljøsertifisert kan sees på som bedriftsutvikling, og det kan derfor søkes næringsfondet om støtte til konsulentkostnadene. Selve sertifiseringen gjør kommunen vederlagsfritt.