Bekjempelse av fremmede arter

Enkelte fremmede plantearter er uønskede fordi de tar over fullstendig og skviser vekk andre naturlige plantearter, spesielt langs veier og i gjengroingsarealer. Mange av disse har spredd seg langs vei/jernbane, ved flytting av jordmasser eller fra private hager. Dersom man har eller ser forekomster av spesielt slirekne eller de andre artene forvillet, så kan man ta kontakt med kommunen.

Kommunen får midler fra Fylkesmannen for å bekjempe disse artene, og bistår gjerne dersom grunneier ønsker det. Klikk for stort bilde

Nord-Trøndelag er det spesielt fokus på å bekjempe uønskede forekomster av som er ”viltvoksende” utenfor privathager av bl.a:

  • Parkslirekne/kjempeslirekne
  • Tromsøpalme/kjempebjørnekjeks
  • Kjempespringfrø
  • Rynkerose

Alle disse kan bli over flere meter høye og har en voldsom spredningsevne. Det er derfor gunstigst å fjerne plantene før de får etablert seg ordentlig, ettersom de er nesten umulig å fjerne når de først er etablert. Fjerning av blomsterstander før de rekker å frø seg, luking/kapping av rotstengel/voksepunkt og sprøyting er effektive tiltak. Det er da viktig at man ikke slenger dette på komposten hvor det videre kan spres, men leverer dette som restavfall/til forbrenning.

Slirekneartene er den arten som er mest spredningsvillig, og har en ekstrem spredningsevne både ved frø, rotskudd og plantedeler.  Mekanisk fjerning i form av slått, oppgraving osv kan derfor bare bidra til spredningen. Selv om man ønsker å unngå sprøyting, så er det det beste alternativet for å fjerne denne arten og hindre spredning.

Bilder av artene fra befaring med hagelaget og Fylkesmannen.

Anbefalte brosjyrer
• ”Anbefalte tiltak mot fremmede prydplanter som gjør skade i norsk natur”, Miljødirektoratet
• ”Fremmede skadelige arter – en informasjon til hageeiere i Nord-Trøndelag”, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
• ”Bekjempelse av kjempebjørnekjeks”, FAGUS Faktaark.
• ”Hagerømlinger. Fra prydplanter til svartelistearter”, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
• ”Tromsøpalme og kjempebjørnekjeks. Hjelp oss å bli kvitt dem!”, Trondheim kommune. 


Ta forhåndsregler ved håndtering av tromsøpalme/kjempebjørnekjeks, bruk verneutstyr og vask godt etterpå. Dersom man får plantesaft på huden kan man i sollys skjer det en kjemisk prosess som gjør at man kan få store brannskader/brannblemmer.