Økonomiske virkemidler

Det finnes i dag flere tilskuddsordninger innenfor økonomiske virkemidler i skogbruket. Det deles inn i Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK) og Skogfond.

Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK): 

  • Tilskudd til skogkultur er regulert via "Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak - Grong kommune"
  • De andre tilskuddene er regulert av Fylkesmannen i Trøndelag i "Retningslinjer for tilskudd for skogsbrukstiltak i Trøndelag 2019".

    Retningslinjene finner du nederst i artikkelen under "Filer"

Du kan søk om tilskudd til:

 

Skogfond:


Skogfond for bærekraftig skogbruk
Link til informasjon om skogfond hos Landbruksdirektoratet