Kommuneplan Kommuneplanen gir de overordnede politiske rammebetingelsene for planlegging, forvaltning og utbygging i en periode på 10-12 år. Kommuneplanen består av en strategidel - der kommunens visjon, overordna mål og satsingsområder fremgår - og en arealdel – som er en juridisk bindende plan for forvaltningen av kommunens arealer. Det utarbeides ofte kommunedelplaner for avgrensede geografiske områder (eks. sentrum) og/eller spesielt prioriterte områder (eks. barn og unge). Gjennom kommuneplanens arealdel legges rammebetingelsene for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
Kommuneplan
Tittel Vedtatt
Kommuneplan