Samhandling og interkommunalt samarbeid

Kommunene i Indre Namdal har lang erfaring med interkommunalt samarbeid. Indre Namdal regionråd ble opprettet i 1987 og siden den gang har samarbeid på mange tjenesteområder utviklet seg.

I tabellen "Tabell Interkommunalt samarbeid" finner du en liste over eksisterende samarbeid.

Tabell Interkommunalt samarbeid (PDF, 423 kB)

 

I tillegg til de som står oppført i tabellen er det et utstrakt nettverkssamarbeid innenfor de fleste fagområdene samt at det er opprettet flere fagnettverk i Indre Namdal der fagpersoner  treffes og drøfter ulike faglige problemstillinger over kommunegrensene.