Verdier og etikk i Grong kommune

I Grong kommunes arbeidsgiverstrategi fremgår bl.a. Grong kommunes grunnleggende verdier, ledelsesprinsipper og forventninger til våre ansatte.

Grong kommune legger også stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.  Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.  Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.  For bl.a. å tydeliggjøre dette ansvaret har kommunestyret vedtatt et eget reglement:

Etiske retningslinjer for Grong kommune.