Betalingsinformasjon kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. På samme faktura kommer også eiendomsskatt.

Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Har du ikke fakturaen tilgjengelig, kan du bruke denne betalingsinformasjonen:

Kontonummer i Grong Sparebank 4448.06.00050

Ved betaling fra utlandet:

  • BIC: GRONNO21xxx
  • IBANnr. N007 4448 0600 050

Har du ikke KID-nummer må du skrive i meldingsfeltet hvilket gårds- og bruksnummer betalingen gjelder.

For å endre eier eller fakturamottaker ta kontakt med:

Siv G. Strømsmo på tlf 74 31 21 20 epost siv.stromsmo@grong.kommune.no eller

Forfallsdato

Kommunale avgifter - Forfallsdatoer
Termin Betalingsfrist Periode
1 20. februar Januar, februar, mars
2 20. mai apri, mai, juni
3 20. august juli, august, september
4 20. november oktober, november, desember

Avregning vannmåling skjer 1. termin påfølgende år. Slamavgift sendes i starten av nytt år for foregående år

Har du spørsmål om kommunale avgifter?

Kommunekassen har ansvar for å kreve inn de kommunale avgiftene. Har du spørsmål om fakturaen eller betalinger, kan du kontakte kommunekassen ved Siv Strømsmo.

Lurer du på hvordan de kommunale avgiftene er beregnet, eller har innvendinger mot noen av gebyrene, må du ta kontakt direkte med teknisk etat v/Morten Neergård

Gjelder det renovasjon er det MNA du kan kontakte, tlf. 74 28 17 60.

Lurer du på noe om eiendomsskatten? Kontakt Siv Granamo Strømsmo.

Lurer du på noe om feiing og gebyrer? Kontakt Geir Idar Freland.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler de kommunale avgiftene i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Kommunekassen har plikt til å kreve inn de kommunale avgiftene. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Hvis du ikke kan betale, må du så raskt som mulig kontakte Kommunekassen.

Link til mer informasjon om betalingsutsettelse.

Kontakt Kommunekassen


Kommunekassen Grong kommune
Postboks 162
7871 GRONG

Telefon 74 31 21 20

Besøksadresse:
Granvegen 1
7870 GRONG

Kontakt

Siv Granamo Strømsmo
Sekretær
E-post
Telefon 947 92 636
Mobil 947 92 636
Knut Melvin Myklebust
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Telefon 466 33 150
Mobil 466 33 150
Geir Freland
Varabrannsjef
E-post
Telefon 913 68 500
Mobil 913 68 500