Fakturaer fra Grong kommune

Grong kommune ved økonomiavdelingen oppfordrer alle til å benytte eFaktura, AvtaleGiro eller eFaktura og avtalegiro samlet ved betaling av fakturaer fra Grong kommune.

 

  • Det er enkelt for deg. Du får fakturaen direkte i banken/nettbanken.
  • Ved AvtaleGiro blir fakturaen betalt automatisk ved forfall.
  • Ved eFaktura godkjenner du fakturen i nettbanken før betaling.
  • Du ordner med avtaler for eFaktura og AvtaleGiro i nettbanken eller ved å kontakte banken din.
  • Benytt den «originale» fakturaen når du skal opprette eFaktura-avtale.  eFaktura-referansen er de 8 første sifrene i kid-nummeret, fra venstre.

Du kan alternativt få fakturaen direkte på e-post. Oppgi i såfall din e-postadresse til oss på økonomiavdelingen. Det er aldri fakturagebyr når du benytter eFaktura eller får faktura på e-post.

Utsendelse av papirfaktura blir tillagt et faktureringsgebyr på kr 50,- inkl. mva.