Faktura til Grong kommune

All fakturering til Grong kommune skal, uavhengig av leveringsadresse, skje til et felles fakturamottak. Adressen er:

Grong kommune, Postboks 162, 7871 GRONG

 

Hvordan sende faktura?

Vi ønsker fortrinnsvis at fakturaer sendes som EHF-fakturaer.

 -Vårt organisasjonsnummer er 940010853.

Dersom det ikke er mulig med EHF –faktura ønsker vi faktura som pdf-vedlegg sendt til vår e-postadresse fakturamottak@grong.kommune.no

Dersom det hverken er mulig med EHF eller pdf-vedlegg så sendes papirfaktura til postadressen ovenfor.

Merk faktura

Alle fakturaer skal merkes tydelig med hvem som har bestilt varen. Merkingen skal bestå av fire sifre som er unike for hver enkelt bestiller. De fire sifre (Profil-ID), må registreres ved bestilling.

Leverandøren må påse at bestillers referanse blir oppgitt og påført faktura under "Deres ref." (Viktig at det kun er disse fire sifrene som blir påført under Deres ref.)

For opplysning om profil-ID eller andre spørsmål vedr. faktura, kontakt

Grethe Ness Formo, tlf. 74 31 21 23 , grethe.formo@grong.kommune.no