Betalingsproblem?

Betalingsfrister og purring

Grong kommune sender tidligst 14 dager etter forfall ut en skriftlig purring med innbetalingskort hvor purregebyr i hht. inkassoloven er lagt til.

Purregebyret er pr. i dag kr 70,-. Ny betalingsfrist blir satt til 14 dager.

Ved manglende betaling etter 1. purring sendes saken over til Lindorff for opprettelse av inkasso sak. Den videre innfordringen foretas av Lindorff.

Trenger du betalingsutsettelse?

Dersom det er ønskelig med betalingsutsettelse så ta kontakt med oss før saken blir oversendt Lindorff. Det er viktig å merke seg at Grong kommune følger maksimalsatsene for forsinkelsesrenter som til enhver tid gjelder i forsinkelsesrenteloven. Satsen er pr. i dag på 8,75%.

Kontaktinformasjon er følgende:

Siv G Strømsmo. Telefon 74 31 21 20 eller e-post siv.stromsmo@grong.kommune.no