Skatteoppkrever for Grong kommune

Klikk for stort bilde

Fra  1. januar  2016  overtok Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor all behandling av skatt for Grong kommune. Det betyr at innkreving og regnskapsføring av skatt, all utbetaling av til gode skatt, innkreving av skyldig skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift samt kontroll av arbeidsgivere skal utføres i Verran.  Skatteoppkreveren har særnamskompetanse og kan tvangsinnfordre utestående krav.

Skatteoppkreveren tar ikke lenger i mot kontant innbetaling av skatt.  Skatten skal som før, innbetales til konto 6345.06.17425.  KID-nummer finnes på  www.skatteetaten.no .

Kontaktinformasjon til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er:

·         Postadresse: Liavegen 1, 7790 MALM

·         E-post: skatteoppkrever@verran.kommune.no

·         Telefon: 93 26 61 42

·         Telefaks:  74 16 98 70

·         Åpningstid: Mandag - fredag 10.00 - 14.00

Link til Verran kommuens sider om Skatteoppkreverfunksjonen