Ekker barnehage

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.

Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 

 

Nøkkelinfo

  • Kommunal barnehage
  • Ligger ca. 4 km fra kommunesentret Mediå
  • Ekker barnehage er en to avdeling barnehage med unger fra 0-6 år
  • Det er mellom 30 og 35 unger som går i barnehagen
  • Det er 10 ansatte, fordelt på ulike stillinger

 

Slik jobber vi

 
Vi jobber med å se egenarten til hvert enkelt barn og bruker det som en resurs i resten av gruppa. Dette er uavhengig av alder, nasjonalitet, språk, bakgrunn og kjønn.
Personalet har fokus på leik og leikens betydning i barnas hverdag. Gjennom holdninger, ansvarsbevissthet og samarbeid er personalet stadig i utvikling.
I årsplanen vår kan dere lese mer om vårt satsningsområde og hva vi holder på med.
 
 

Pris

Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020) Satser er gjeldende fra januar 2020.
Barnehage - Foreldrebetaling (Oppdatert 02.01.2020)
Tilbud Pris kr. Matpenger Enhet
100% plass 3.135,- 210,- Pr. mnd.
80% plass 2.670,- 170,- Pr. mnd.
60% plass 2.160,- 110,- Pr. mnd.
40% plass 1.550,- 90,- Pr. mnd.
Dagsats for enkeltdager 320,- Pr. dag
For sein henting 220,- Pr. gang.
Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon 30 % 1 søsken
Søskenmoderasjon 50 % 2 eller flere søsken
 

Åpningstider

Åpningstider Ekker barnehage
Åpningstider Ekker barnehage
Mandag - Fredag
07:00 - 16:30
Helårsåpent tilbud i Grong kommune. En av barnehagene holder åpent hele året, mens de andre tre er stengt mellom 1-3 uker midt på sommeren. De ungene som ikke har feire da samles på den ene barnehagen.

Avdelinger

Kontakt

Vidar Grongstad
Styrer Ekker barnehage
E-post
Telefon 920 55 364
Mobil 920 55 364