Fellesinformasjon for barnehagene
Publisert 28.06.2019

Husholdninger med samlet inntekt under 548.167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Maksimalpris for heltidsplass i barnehage er 2.990 kroner per måned. 

Fra 1. august 2019 er maksimalpris 3.040 kroner og inntektsgrensen 557.333 kroner.
 
Publisert 11.01.2019

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket (1. mars) har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. 

Søk barnehageplass

Søknadsfrist: 1.mars

Publisert 26.06.2017

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Link til nettsiden Nullmobbing

Publisert 19.09.2016

Rønningen Kulturbarnehage er en Kommunal barnehage og ble åpnet i 1992 med to avdelinger. Den tredje avdelingen kom i 2008. Barnehagen er lang og innholdsrik og bærer preg av aktiv og mye leik. Uteområdet med barnehageskogen er stort og variert med mange muligheter til utforsking og kreativitet

Publisert 29.01.2016

Barnehagen er en del av Harran oppvekstsenter. Barnehagen har barnas leik og undring i fokus, og bruker pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre dette.

Barnehagener en to avdelings barnehage og ble åpnet i 1992.
Barnehagen har mange spennende turmål i umiddelbar nærhet, som brukes jevnlig.

Gå til barnehagens egen nettsider

Publisert 29.01.2016

Bergsmo barnehage er en idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, leik, gode kostholdsvaner og naturopplevelser. Barnehagen ble åpnet høsten 1993, og er en barnehage med to avdelinger.
Barnehagen har et stort fint uteområde, og har flere fine turmål i umiddelbar nærhet utenfor gjerdet.

Gå til barnehagens egne nettsider

Publisert 21.04.2015

Ekker barnehage ligger i skogkanten skjermet for biltrafikk, med god utsikt til elva og Geitfjellet. De mange turområdene i nærmiljøet blir mye brukt i all slags vær i alle årstider. Tema fra naturen gjenspeiler aktiviteten både inne og ute. Gleden av å se og ta i bruk det vi har rundt oss gjenspeiler temaperiodene i barnehagen. Både barn og voksne får utfolde seg og bruke kreativiteten sin i fellesskap.

Ekker barnehage er en to avdelings barnehage. Den første avdelingen stod ferdig høsten 2002 og den andre avdelingen ble tatt i bruk høsten 2009. Lokalene er lyse og har lette og forholdsvis store og luftige rom. 

 
Publisert 20.04.2015

Grong kommune har fire barnehager: Ekker, Rønningen, Bergsmo oppvekstsenter avd. barnehage og Harran oppvekstsenter avd. barenehage